Минулий рік успішний. Налаштовані на більше

За січень-грудень 2017 року підприємством заготовлено 46114 куб.м ліквідної деревини ( 100,3%  порівняно з аналогічним періодом минулого року). Реалізація лісопродукції становить 41864 куб.м. Реалізація продукції ...

За січень-грудень 2017 року підприємством заготовлено 46114 куб.м ліквідної деревини ( 100,3%  порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Реалізація лісопродукції становить 41864 куб.м. Реалізація продукції  проводиться  через аукціони з продажу необробленої деревини  відповідно до діючого  «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»,  затвердженого наказом Держкомлісгоспу України №42 від 19.02.2007.

Реалізації  на експорт за січень - грудень 2017 року  не було.

        У 2017 році підприємством  створено лісових насаджень  на площі 158,2 га,. План по створенню лісових насаджень виконано на 122,9%. З них: лісові культури - 54,7 га, природнього поновлення лісу проведено на площі 103,5 га, доповнено лісових культур 18,4 га. Висіяно у розсадниках лісового насіння деревних і чагарникових порід на площі 0,31 га та вирощено стандартних сіянців та саджанців 429,7 тис .штук. Заготовлено насіння основних лісоутворюючих порід 5460 кг, це при плані 358 кг. 3500 кг дуба скельного та дуба звичайного зібрано з ПЛНД Загатського лісництва.

        Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур 49,4 га та природнього поновлення 63,4 га. Зроблено догляди за лісовими культурами на площі 255,9 га.

 

 

Фінансові результати роботи ДП "Довжанськеп ЛМГ"

№ п/п

Показники

Од.вим.

12 місяців                           2016 року

12 місяців                       2017 року

1.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн

29265

41033

2.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.грн

25539

34778

3.

Валовий прибуток

тис.грн

3726

6255

4.

Інші операційні доходи

тис.грн

-

86

5.

Адміністративні витрати

тис.грн

3042

5105

6.

Витрати на збут

тис.грн

251

268

7.

Інші операційні витрати

тис.грн

-

86

8.

EBITDA

тис.грн

699

1232

9.

Фінансовий результат до оподаткування

тис.грн

392

945

10.

Податок на прибуток

тис.грн

71

170

11.

Чистий прибуток (збиток)

тис.грн

321

775

12.

Частина чистого прибутку (дивіденди)

тис.грн

241

581

Фінансові коефіцієнти ДП "Довжанське ЛМГ"

№ п/п

Показники

Од.вим.

12 місяців                       2016 року

12 місяців                       2017 року

1.

Приріст чистого доходу (до відповідного періоду минулого року)

%

+25,8

+40,2

2.

Валова рентабельність

%

12,7

15,2

Операційні показники ДП "Довжанське ЛМГ"

№ п/п

Показники

Од.вим.

12 місяців                           2016 року

12 місяців                       2017 року

1.

Обсяг заготовленої лісопродукції

м3

45957

46114

2.

Обсяг реалізованої лісопродукції

м3

42534

41864

 

в т.ч. на експорт

м3

125

0

3.

Створено лісових насаджень

га

100,9

158,2

Дані про підприємство ДП "Довжанське ЛМГ"

№ п/п

Показники

Од.вим.

12 місяців                           2016 року

12 місяців                       2017 року

1.

Середньоспискова чисельність штатних працівників

чол.

143

155

2.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

грн.

5541

7809

     

Фінансові результати

За 12 місяців 2017 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 40,2%  порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За 2017 рік даний показник зріс на 16 615 тис. грн. або на 168%  порівняно з запланованим завдяки збільшенню обсягу реалізованої лісопродукції та росту цін, порівняно з плановими, що склалися на аукціоні з продажу необробленої деревини на протязі 2017 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зросла на       13 040 тис. грн. або на        160 % порівняно з плановою  в результаті:

        - збільшення витрат на паливо (за рахунок стрибків ціни) на 153%, що в грошовому виразі становить 551,0 тис.грн;

    - збільшення витрат на електроенергію, на 33 тис. грн., або 158,9% від запланованого за рахунок росту ціни на її постачання.

- зростання заробітної плати та відповідно відрахувань на соціальні заходи, 9250 тис.грн(453,1%) та 1978 тис.грн(443,4%) відповідно.

За 12 місяців 2017 року собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зросла на 136,2% у відношенні до показника минулого року.

Враховуючи темп росту чистого доходу від реалізації продукції   в 2017 році отримано валового прибутку  на 3575 тис. грн. більше,  або 233,4%  від запланованого.

Адміністративні витрати перевиконано на 2904 тис. грн. проти планових  (це становить 232            % до плану) внаслідок збільшення витрат на оплату праці та відповідно відрахувань на соціальні заходи. За 12 місяців 2017 року адміністративні витрати зросли на 2063 тис.грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в основному за рахунок підвищення рівня заробітної плати.

Витрати на збут на 50 тис. грн. більші, ніж заплановано у 2017 році (план виконано на 121,9%). Це сталося внаслідок залучення власного транспорту на поставку продукції споживачам.(забезпечення соціальної сфери та ін..)

Фінансовий результат від операційної діяльності фактично отримано в розмірі 945  тис.грн. при плані 423 тис.грн., що становить 223,4% до запланованого показника 2017 року. 

Враховуючи вплив змін фінансового результату та амортизації на показник EBITDA, даний показник перевиконано на 573 тис.грн. або  186,9%.. При цьому рентабельність EBITDA – 3,0% при плані 2,7%.

За 2017 рік чистий дохід  склав 775 тис.грн., що на 454 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період 2016 року, та на 428 тис. грн.. більше від запланованого. Тобто виконання становить 223,3%.

В результаті роботи показник рентабельності діяльності за 2017 рік склав 1,9%.

В цілому за 2017 р. сплачено  16990 тис.грн. виплат на користь держави, що на 174,5 % перевищує плановий показник. Основні чинники, які вплинув на цей ріст це:

-                     За рахунок росту заробітної плати на підприємстві, збільшено витрат ЄСВ, на 1541 тис. грн.. більше від планового (191,3%)

-                     ріст, порівняно з запланованим на 2017 року, фактичного обсягу нарахованого до сплати  ПДВ на 3286 тис.грн (194,4%) за рахунок росту реалізації лісопродукції на внутрішній ринок.

 

  Василь Батрин, головний економіст ДП «Довжанське ЛМГ».

Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар:


(I can not read the code)