Охорона і захист лісів

Охорона лісу

Проблема  охорони лісів від пожеж – одна з найбільш складних, які вирішуються працівниками лісового господарства всієї України.

Значне  підвищення пожежної небезпеки в лісах зумовлюється стрімким зростанням відвідуваності населення масивів. Для підвищення рівня пожежної безпеки потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед населення по питаннях збереження лісів для масового відпочинку населення в цілях зменшення неорганізованого припливу людей в ліс підвищуючи пожежну безпеку, а також проводити міроприємства по посиленню протипожежної охорони в місцях масового відпочинку.

Згідно діючого законодавства порушення « Правил  пожежної безпеки  в лісах», а  також знищення або пошкодження лісу в  результаті підпалу, або необережного поводження з  вогнем відносяться до лісо порушення. Винні в порушені «правил пожежної безпеки в лісах» підлягають штрафу, що накладається в адміністративному порядку. Якщо порушення цих правил несе за собою знищення або пошкодження лісу, винуватці притягяються до адміністративної відповідальності і крім цього несуть матеріальну відповідальність в розмірі відшкодування вартості нанесеної шкоди лісовому господарстві.

За 2020 рік у Держлісфонді ДП «Довжанське ЛМГ» була 1 лісова пожежа у Загатському лісництві на площі 1,0 га. Було 6 випадків порушення вимог пожежної безпеки в лісах України за що було накладено штраф на суму 510 грн.

Питання охорони лісів від самовільних рубок перебувають на постійному контролі управління лісогосподарських підприємств, органів місцевої державної виконавчої влади та самоврядування закарпатської області.

За період 2020 року зареєстровано 4 випадків самовільної рубки лісу загальною кубомасою 4,6 кбм., випадок кубомасою 0,6 кбм. на суму  збитків 3,6  тис. грн. направлено для розгляду до суду  3 випадки кубомасою 4 кбм на суму збитків 27,4 тис грн. добровільно сплачено.

Однією з причин поширення незаконних рубок є:

·         низький життєвий рівень населення.

Захист лісу

В зоні інтенсивної лісогосподарської діяльності заходи з попередження розвитку небезпечних хвороб та масового розмноження потенційних шкідників лісу забезпечують охорону та покращення якісного складу лісових ресурсів.
Пріоритетним напрямком діяльності лісозахисної служби є розробка і впровадження біологічних засобів і методів боротьби із шкідливими комахами та     хворобами лісу. Такі засоби не шкідливі для довкілля і застосовуються в лісах, де  використання хімічних методів боротьби заборонено. Пропаганда захисту лісів здійснюється через працівників державної лісової охорони, інженерно – технічних працівників лісового господарства, природоохоронних організацій із залученням преси та місцевого радіо і телебачення.


Для своєчасного виявлення та прийняття мір боротьби з шкідниками та хворобами лісу в 2022 році проведено лісопатологічне обстеження лісів на площі 4448,0  га.


Станом 01.01.2023 року на території держлісфонду Філії “Довжанське ЛМГ“ нараховується 528,1 га  осередків шкідників та хвороб лісу, з яких 35,6 га потребують проведення санітарних заходів, інша площа пошкоджена несправжнім трутовиком, ступінь пошкодження слабка.

Важливо проблемою ведення лісового господарства у гірських умовах є висихання смерекових насаджень. Однією з причин всихання смерекових лісів є стовбурні шкідники. Ефективним методом боротьби з стовбурними шкідниками є застосування феромонних пасток. Для захисту лісу від шкідників щорічно проводиться виготовлення та ремонт шпаківень, огорожа мурашників. В 2022 році санітарно – оздоровчі заходи проведені на площі 120,6 га., в т.ч.  шляхом проведення суцільних санітарних рубок на площі – 7,7 га, вибіркових санітарних – 112,9 га.

 

ДИНАМІКА САМОВІЛЬНИХ РУБОК ПО ФІЛІЇ "ДОВЖАНСЬКЕ ЛМГ"