Лісорозведення та лісовідновлення
ДП "Довжанський лісгосп"  >  Напрями  >  Лісорозведення та лісовідновлення

ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСУ ЗА 2008-2017РР ПО ДП "ДОВЖАНСЬКЕ ЛМГ"

Лісовідновлення

Одним з першочергових завдань підприємства являється збільшення площі лісів та забезпечення продуктивності майбутніх лісів. Організація робіт по лісовідновленню  включає слідуючі міроприємства: складання проекта лісових культур, підготовку ґрунту, посів або посадка лісу, догляд за лісовими культурами, технічне приймання лісових культур, їх інвентаризацію та переведення у покриту лісом площу.Для реалізації завдань з лісовідновлення по ДП «Довжанське ЛМГ» створено відповідну виробничу базу, залучено кваліфікованих спеціалістів.

 На території підприємства закладені 2 лісові розсадники, основною метою діяльності яких є вирощування стандартного садивного матеріалу. За тривалістю функціонування лісові розсадники є постійними, в них вирощуються такі  лісоутворюючі породи: клен-явір, горіх чорний, каштан кінський, дуб червоний, дуб скельний, ясен звичайний, дуб звичайний, каштан їстівний, каштан кінський.

 У 2015  році   посаджено 46,7га. лісових культур  ,природнього поновлення лісу 106,1 га., висіяно у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід 0,058 га, вирощено стандартних сіянців для створення лісових культур  173,13 тис.шт. Заготовлено насіння 2726 кг, переведено у вкриті лісовою рослинністю землі 63,9 га. природного поновлення 53,0 га. Зроблено догляди за лісовими культурами 293,5 га., доповнено лісових культур 25,0 га.

Озброєний теоретичними розробками і практичними здобутками лісової типології, лісівник сприймає все різноманіття ґрунтово-гідрологічних, кліматичних і рослинних умов земельних ділянок лісового фонду у вигляді досконалої, а головне, доступної у користуванні системи. В умовах конкретного типу лісу діють цілком визначені природні закони розвитку. Наслідки цього розвитку відображені в ознаках, показниках кожного конкретного типу лісу, попередньо дослідженого і зафіксованого за вимогами лісової типології. Тип лісу служить для спеціаліста лісового господарства дороговказом, що веде по правильному, запозиченому від природи, шляху вирощування насаджень протягом всього життєвого циклу- від насінини до віку стиглості.

За типами лісу або їх групах організовуються господарські частини, встановлюються віки рубок, розміри головного користування лісом та обсяги рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства. Відповідно до типологічних особливостей розробляються і намічаються методи і способи проведення оглядового рубання, санітарно-оздоровчих заходів, лісовідновлення, боротьби з шкідниками та хворобами лісу. Розробляються протипожежні заходи, встановлюється розмір побічного користування лісом. Оцінюються рекреаційні можливості лісових територій. Окремо проводиться мисливське впорядкування. Весь комплекс господарських заходів, що намічаються лісовпорядкуванням та мисливським впорядкуванням відображений у проектах організації і розвитку лісового господарства та мисливського господарства.

Найголовніше у дотриманні вимог лісової типології – це вирощування, формування таких насаджень, які б найбільш повно відповідали породному складу природних насаджень. Тобто, еталоном у вирощуванні майбутніх лісів для лісівників підприємства  слугують природні насадження, або їх ще називають корінними насадженнями чи деревостанами, які мають властиві тільки для конкретного типу лісу і типу деревостану характеристики, ознаки і показники. До таких параметрів прямують лісівники при формуванні лісів майбутнього.
В залежності від умов місцезростання, типу лісу і типу деревостану лісівники заздалегідь, ще до рубки головного користування, визначають яким буде відновлення майбутнього лісу – до рубки материнського насадження, чи після її проведення. Чи буде відновлення лісу шляхом природного поновлення, чи перевагу потрібно надати штучним способам -посадці або посіву? Тут же вирішується і потреба в проведенні сприяння природному поновленні до, під час, і після рубки материнського насадження.

Лісовідновлення у 2016 році та плани на 2017 рік

У 2016 році створено лісових культур на площі 46,6га, природнього поновлення лісу проведено на площі 83,6 га, доповнено лісових культур 39,4 га. Висіяно у розсадниках лісового насіння деревних і чагарникових порід на площі 0,31 гавирощено стандартних сіянців та саджанців 268,5 тис .штук. Заготовлено насіння основних лісоутворюючих порід 1020,5 кг

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур 115,7 га., а природнього поновлення 74,1 га. Зроблено догляди за лісовими культурами на площі 313,4 га.

 

 

Зведена відомість проектів лісових культур, промислових плантацій і природного поновлення на 2017 рік по ДП Довжанське ЛМГ

Зведена відомість проектів лісових культур, промислових плантацій і природного поновлення на 2018 рік по ДП Довжанське ЛМГ