Колектив Загатського лісництва

Лісничий - Мисло Василь Петрович
Помічник лісничого - Маргіта Ганна Іванівна

Адреса:

90112, Закарпатська область, Іршавський район с. Загаття, вул. Миру,121

Місцезнаходження і площа

Загатське лісництво, загальною площею 3365,1 га, входить до складу ДП “Довжанське лісомисливське господарство" і розташоване в західній його частині на території Іршавського та Мукачівського адміністративних районів.
Контора лісництва знаходиться в с. Загаття Іршавського району Закарпатської області, на відстані 39 км від контори держлісгоспу та 14 км від районного центру.
Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 10 обходів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ВИКОНАНИХ ЛІСОВПОРЯДНИХ РОБІТ

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1998 році Українською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання на площі 3202,0 га.
За минулий ревізійний період було прийнято до складу земель 163,1 га від Ільницького лісництва бувшого ДП "Загатянський лісгосп".
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 3365,1 га.
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об'єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень І лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 6 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням спектрозональних вртофотопланшетів масштабу 1:10000, задовільної якості, зальоту 2008-2009 років.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці “Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0", розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкуванням закладено 2 тренувальні пробні площі

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Лісові масиви лісництва відносяться до району дубово-букових лісів Полонинно-Чорногірської області.
Тривалість вегетаційного періоду 195 днів. Середньорічна температура повітря +7,8°С, мінімальна -33°С. Пізні весняні заморозки можливі до 25 квітня, а ранні - з 7 жовтня. Середньорічна кількість опадів 1072 мм.
Середня глибина промерзання грунту 59 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 25 листопада. Сніг тане у лісі до 5 квітні Вітри переважають південного і південно-східного напрямків.
Переважаючі типи грунтів: бурі гірсько-лісові грунти.

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ТИМЧАСОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ

На території Загатського лісництва функціонують 2 об"єкти ПЗФ:

- зоологічний заказник місцевого значення "ГАТ", кв.2, вид. 1,3,4, 7, 10, загальною площею 75,0 га;

- ботанічна пам"ятка природи "Берека європейська", кв. 12, вид. 19, кв.13.

Земель переданих в тимчасове довгострокове користування на території лісництва немає.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО ЛІСОВОМУ ФОНДУ

Сучасний стан лісового фонду в межах панівних порід наведено в прикладених до даної пояснювальної записки (додатки 1-3). У лісництві переважають насадження бука з наступними середніми таксаційними показниками, вік 76 роки, бонітет 1 А,8, повнота 0,71.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини:
- ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з особливим режимом користування в горах( пам’ятки природи );
- ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з обмеженим режимом користування в горах (заказники);
- захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах ( ліси уздовж берегів річок , навколо озер, водоймищ) ;
- есплуатаційні ліси в горах.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області. 
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

Виключення з розрахунку головного користування проведено на підставі “Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо Захисних лісових ділянок» (постанова КМ № 733 від 16.05.2007 р.).
У відповідності з зазначеним документом виключено з розрахунку рубок головного користування 17,8 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та 34,3 % площі стиглих і перестійних насаджень. У зв'язку з цим експлуатаційний фонд лісництва складає 549,7 га з запасом 189,09 тис.м3, а загальний обсяг головного користування на поточний ревізійний період становить 87,25 тис.м3 ліквіду.
Розрахунок обсягів головного користування на поточний ревізійний період виконаний в цілому по лісгоспу в розрізі госпчастин і госпсекцій. Розподіл його по лісництвах проведено пропорційно наявності в них експлуатаційного фонду з урахуванням вікової структури та стану насаджень.
На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок та очищення лісосік у повній відповідності з “Правилами рубок Головного користування в гірських лісах Карпат”, Київ - 2008. Основними способами рубок в лісництві є: - суцільні і поступові.

ЛІСОЗАХИСТ

  • Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним. В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

РОЗМІЩЕННЯ РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

Розміщення лісосічного фонду проведено з урахуванням напрямку рубки, напрямком довгої сторони і ширини лісосік, способів та термінів примикання лісосік. На перший рік ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відводу, проведеного лісництвом, а на наступні роки - у розмірі розрахункової лісосіки, прийнятої 2-ою лісовпорядною нарадою з відхиленнями в межах 5 % по запасу.

ОХОРОНА ЛІСУ

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:
І клас35,7 га, чи - 1,2%
ІІ клас2,0 га, чи - 0,1%
ІІІ клас385,9 га, чи - 12,5%
ІV клас2615,8 га, чи - 84,5 %
V клас57,8 га, чи - 1,9%
Середній клас пожежної небезпеки 3,05. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування лісів наведені в проектних відомостях.

ПОБІЧНІ КОРИСТУВАННЯ

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведені в проектних відомостях.
Випас худоби проектується в лісництві на площі 2607,9 га. Перелік кварталів, в яких допускається випас худоби, вказані у “Відомості площ, що проектуються для випасу худоби”.
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
- поверхневе поліпшення сіножатей на площі — 16,4 га.
З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їхні обсяги:
- заготівля ягід - 1,5 т;
- заготівля грибів - 2,0т;
- заготівля лікарської сировини - 800 кг;
- заготівля новорічних ялинок - 500 шт.

ПІДСОЧКА ЛІСУ І ЗАГОТІВЛЯ ДРУГОРЯДНИХ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Фонд підсочки соснових насаджень на території лісництва відсутній.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

На території лісництва в рекреаційно-оздоровчих цілях використовується лісогосподарська частина лісів зеленої зони загальною площею 485,4 га. В цілому територія рекреаційних лісів характеризується досить високими показниками рекреаційними семибальними  оцінками.