Великодільське лісництво

Колектив Великодільського лісництва


Лісничий - Лутак Іван Юрійович
Помічник лісничого - Синетар Іван Васильович

Адреса:

90112, Закарпатська область, Іршавський район с. Загаття, вул. А.Ерделі,1

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛОЩА ЛІСНИЦТВА

Великодільське лісництво, загальною площею 5160,0 га, входить до складу ДП “Довжанське лісомисливське господарство" і розташоване в північно-західній його частині на території Іршавського та Мукачівського адміністративних районів.
Контора лісництва знаходиться в с. Загаття Іршавського району Закарпатської області, на відстані 39 км від контори держлісгоспу та 14 км від районного центру.
Територія лісництва розділена на 2 майстерські дільниці та 10 обходів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ВИКОНАНИХ ЛІСОВПОРЯДНИХ РОБІТ

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1998 році Українською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання на площі 5747,0 га.
За минулий ревізійний період було переданодо складу земели 587 га регіональному ландшафтному парку "Зачарований край". До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 5160,0 га.
Лісовпорядкування проведено Українською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об'єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень І лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 6 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням спектрозональних ортофотопланшетів масштабу 1:10000, задовільної якості, зальоту 2008-2009 років.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці “Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0", розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкуванням  пробні площі не закладались.

ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Лісові масиви лісництва відносяться до району дубово-букових лісів Полонинно-Чорногірської області.
Тривалість вегетаційного періоду 195 днів. Середньорічна температура повітря +7,8°С, мінімальна -33°С. Пізні весняні заморозки можливі до 25 квітня, а ранні - з 7 жовтня. Середньорічна кількість опадів 1072 мм.
Середня глибина промерзання грунту 59 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 25 листопада. Сніг тане у лісі до 5 квітні Вітри переважають південного і південно-східного напрямків.
Переважаючі типи грунтів: бурі гірсько-лісові грунти.

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ТИМЧАСОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ

Об’єктів природно-заповідного фонду на території лісництва немає і таблиця 2.1.1 не приводиться.
Земель, переданих в тимчасове довгострокове користування, на території лісництва немає.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО ЛІСОВОМУ ФОНДУ

Сучасний стан лісового фонду в межах панівних порід наведено в прикладених до даної пояснювальної записки (додатки 1-3). У лісництві переважають насадження бука з наступними середніми таксаційними показниками, вік 64 роки, бонітет 1 А,4, повнота 0,74.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини:
- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування в горах (рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон);
- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування в горах (ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ);
- захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах ( ліси уздовж берегів річок , навколо озер, водоймищ) ;
- есплуатаційні ліси в горах.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області. 
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ

Виключення з розрахунку головного користування проведено на підставі “Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо Захисних лісових ділянок» (постанова КМ № 733 від 16.05.2007 р.).
У відповідності з зазначеним документом виключено з розрахунку рубок головного користування 32,6 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та 41,8 % площі стиглих і перестійних насаджень. У зв'язку з цим експлуатаційний фонд лісництва складає 483,6 га з запасом 170,29 тис.м3, а загальний обсяг головного користування на поточний ревізійний період становить 22,66 тис.м3 ліквіду.
Розрахунок обсягів головного користування на поточний ревізійний період виконаний в цілому по лісгоспу в розрізі госпчастин і госпсекцій. Розподіл його по лісництвах проведено пропорційно наявності в них експлуатаційного фонду з урахуванням вікової структури та стану насаджень.
На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок та очищення лісосік у повній відповідності з “Правилами рубок Головного користування в гірських лісах Карпат”, Київ - 2008. Основними способами рубок в лісництві є: - суцільні і поступові.

ОХОРОНА ЛІСУ

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:
І клас132,8 га, чи - 2,6%
ІІ клас314,3 га, чи - 6,1%
ІІІ клас2606,9 га, чи - 50,5%
ІV клас1995,4 га, чи - 38,7 %
V клас110,6 га, чи - 2,1%
Середній клас пожежної небезпеки 3,31. Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування лісів наведені в проектних відомостях.

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним. В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та коригуватись.

МЕЛІОРАЦІЯ

Меліоративний фонд на території лісництва відсутній.

ПІДСОЧКА ЛІСУ ІЗАГОТІВЛЯ ДРУГОРЯДНИХ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ

На території лісництва фонд підсочки соснових насаджень відсутні.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

На території лісництва рекреаційно-оздоровчих цілях використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон загальною площею 65,0 га. В цілому територія рекреаційних лісівхарактеризується досить високими показниками рекреаційними та естетичними оцінками.