Колектив Річанського лісництва


Лісничий - Шкарупа Євген Олександрович
Помічник лісничого - Баландін Віталій Вячеславович

Адреса:

90152, Закарпатська область, Іршавський район с. Бронька, урочище "Крушник"

Місцезнаходження і площа лісництва

Річанське лісництво, загальною площею 6487,0 га, входить до складу ДП "Довжанське лісомисливське господарство" і розташоване в плідній його частині на території Іршавського адміністративного району.
Контора лісництва знаходиться в кв.38 Іршавського району Закарпатської області, на відстані 5 км від контори держлісгоспу та 30 км від районного центру.
Територія лісництва розділена на 1 майстерську дільницю та 10 обходів.

Організація території. Обсяг та характер виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Львівською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання на площі 6488,0 га.
За минулий ревізійний період було передано земель іншим землекористувачам 1,0 га, згідно розпорядження голови Іршавської і'яйонної держадміністрації від 12 червня 2003 р. за № 265.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 6487,0 га.
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об‘єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень 1 лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 8 планшетів. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням спектрозональних ортофотопланшетів масштабу 1:10000, задовільної якості, зальоту 2008-2009 років.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці “Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0”, розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкуванням закладено 5 тренувальних пробних площ.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва відносяться до району дубово-букових лісів Полоннинно-Чорногірської області.
Тривалість вегетаційного періоду 195 днів. Середньорічна температура повітря +7,8°С, мінімальна -33°С. Пізні весняні заморозки можливі до 25 квітня, а ранні - з 7 жовтня. Середньорічна кількість опадів 1072 мм.
Середня глибина промерзання ґрунту 59 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 25 листопада. Сніг тане у лісі до 5 квітня. Вітри переважають південного і південно-східного напрямків.
Переважаючі типи ґрунтів: бурі гірсько-лісові ґрунти.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування

Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення Площа, га Місцезнаходження Категорії територій та об’єктів заповідного фонду Стисла характеристика і режим ведення господарства
І. Заказник загальнодержавного значення
Заказник Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1985 р. № 451 2408,0 Річанське л-во, кв. 16-20, 25-27, 30-35; частково 11 Зоологічний Охорона і збільшення чисельності рідкісних та цінних видії тварин: олень, козуля, кабан, бурий ведмідь та інші
ІІ. Місцевого зичення
Заказник Рішення облвиконкому від 18 жовтня 1983 р. № 270 394,0 Річанське л-во, кв.28,29 Іхтіологічний Охорона та збереження ділянки р.Ріки, яка є місцем нересту струмкової форелі - цінного виду риб
На території лісництва відсутні землі, що передані в тимчасове довгострокове користування.

Основні показники по лісовому фонду

У лісництві переважають букові насадження з наступними середніми таксаційними показниками: вік 95 років, бонітет 1Б,7, повнота 0,79.

Основні положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини:
- ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з обмеженим режимом користування в горах (заказники);
- захисні ліси з особливим режимом користування в горах (протиерозійні ліси);
- захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах (ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ);
- експлуатаційні ліси в горах.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області.
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Меліорація

Меліоративний фонд на території лісництва відсутній.

Охорона лісу

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:
І клас 67,2 га, чи - 1,0%
ІІ клас 95,5 га, чи - 1,5%
ІІІ клас 2691,1 га, чи - 41,5%
ІV клас 3527,5 га, чи - 54,4%
V клас 105,7 га, чи - 1,6%
Середній клас пожежної небезпеки 3,54.

Лісозахист

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним.
В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

Побічні користування

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведені в проектних відомостях.
Випас худоби проектується в лісництві на площі 658,9 га.
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
- поверхневе поліпшення сіножатей на площі - 23,0 га.
З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їхні обсяги:
- заготівля ягід - 1,5 т;
- заготівля грибів - 1,8 т;
- заготівля лікарської сировини - 800 кг;
- заготівля новорічних ялинок - 0,5 тис.шт.

Підсочка лісу і заготівля другорядних лісових матеріалів

На території лісництва відсутній фонд підсочки насаджень.

Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

На території лісництва рекреаційно-оздоровчих лісів немає.