Колектив Довжанського лісництва


Лісничий - Криницький Михайло Ярославович
Помічник лісничого - Гільперт Михайло Вікторович

Адреса:

90154, Закарпатська область, Іршавський район с. Довге, вул. Гамора,8

Місцезнаходження і площа лісництва

Довжанське лісництво, загальною площею 4206,0 га, входить до складу ДП “Довжанське лісомисливське господарство” і розташоване в центральній його частині на території Іршавського адміністративного району.
Контора лісництва знаходиться в кв.16 Іршавського району Закарпатської області, на відстані 1,5 км від контори лісгоспу та 26,5 км від районного центру.
Територія лісництва розділена на 1 майстерську дільницю та 14 обходів.

Організація території. Обсяг та характер виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Львівською експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання на площі 4207,0 га.
За минулий ревізійний період було передано земель іншим землекористувачам 0,5 га на підставі розпорядження голови Іршавської районної держадміністрації від 12 червня 2003 р. за № 265.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування згідно земельного балансу на 01.01.2011 р. загальна площа лісництва складала 4606,0 га.
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об‘єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень 1 лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 7 планшетів. Квартальна мережа і нумерація кварталів по лісництву залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням спектрозональних ортофотопланшетів масштабу 1:10000, задовільної якості, зальоту 2008-2009 років.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці “Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0”, розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкуванням закладено 6 тренувальних пробних площ, в тому числі на рубку догляду - 1, тренувальних - 5.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва відноситься до району дубово-букових лісів Полонинно-Чорногірської області.
Тривалість вегетаційного періоду 195 днів.
Середньорічна температуру повітря +7,8°С, мінімальна -33°С.Пізні весняні заморозки можливі до 25 квітня, а ранні з 7 жовтня. Середньорічна кількість опадів 1072 мм.
Середня глибина промерзання грунту 59 см, максимальна 65 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 25 листопада. Сніг тане у лісі до 5 квітня. Вітри переважають південного і південно-східного направлень.
Переважаючі типи грунтів - бурі гірсько-лісові грунти.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування

Об’єкти природно-заповідного фонду на території лісництва відсутні.
Земель переданих в тимчасове довгострокове користування на території лісництва немає.

Основні показники по лісовому фонду

В лісництві переважають букові насадження з наступними середніми таксаційними показниками: вік - 82 роки, бонітет 1Б.5, повнота 0,80. 1

Основи і положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісове господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини:
- ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з особливим режимом користування в горах (генетичні резервати);
- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування в горах (ліси в межах населених пунктів, ліси 1 і 2 зон санітарної зони лікувально-оздоровчих територій);
- захисні ліси з особливим режимом користування в горах (протиерозійні ліси);
- захисні ліси з обмеженим режимом користування в горах (ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ);
- експлуатаційні ліси в горах.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області. Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Меліорація

Меліоративний фонд на території лісництва відсутній.

Охорона лісу

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:
І клас 21,5 га, чи - 0,5%
ІІ клас 3 ,5 га, чи - 0,1%
ІІІ клас 588,4 га, чи - 14,0%
ІV клас 3496,2 га, чи - 83,1%
V клас 96,4 га, чи - 2,3%
Середній клас пожежної небезпеки 3.86.
Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування лісів наведені в проектних відомостях.

Лісозахист

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним.
В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повинні уточнюватись та корегуватись.

Побічні користування

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведені в проектних відомостях.
Випас худоби проектується в лісництві на площі 1279,1 га. Перелік кварталів, в яких допускається випас худоби, вказані у “Відомості площ, що проектуються для випасу худоби”.
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
- внесення органічних і мінеральних добрив в ріллю на площі 0,3 га щорічно;
- поверхневе поліпшення сіножатей на площі 26,7 га.

З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їхні обсяги:
- заготівля ягід-1,5 тонни;
- заготівля грибів - 1,8 тонн;
- заготівля лікарської сировини - 800 кг;
- заготівля новорічних ялинок - 500 шт.

Підсочка лісу і заготівля другорядних лісових матеріалів

Фонд підсочки соснових насаджень у лісництві відсутній.

Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

На території лісництва в рекреаційно-оздоровчих цілях використовується: ліси в межах населених пунктів та ліси 1 і 2 зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій.
В цілому територія рекреаційних лісів характеризується досить високими рекреаційною та естетичною оцінками.