Колектив Білківського лісництва


Лісничий - Чічура Ярослав Васильович
Помічник лісничого - Енеді Михайло Олексійович

Адреса:

90132, Закарпатська область, Іршавський район с. Білки, вул. Центральна,36

Місцезнаходження і площа лісництва

Білківське лісництво, загальною площею 3097,0 га, входить до складу ДП “Довжанське лісомисливське господарство" і розташоване в південній його частині на території Іршавського адміністративного району.
Контора лісництва знаходиться в с. Білки Іршавського району Закарпатської області, на відстані 17 км від контори держлісгоспу та 8 км від районного центру.
Територія лісництва розділена на 1 майстерську дільницю та 9 обходів.

Організація території. Обсяг та характер виконаних лісовпорядних робіт

Попереднє лісовпорядкування було проведене в 1997 році Львівською лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання на площі 3097,0 га.
За минулий ревізійний період прийомо-передч земель у лісництві не було.
До моменту проведення нинішнього лісовпорядкування загальна площа лісництва складала 3097,0 га.
Лісовпорядкування проведено Київською експедицією Українського державного лісовпорядного проектного виробничого об'єднання Державного комітету лісового господарства України. Роботи виконувались по 1 розряду відповідно до вимог Лісового кодексу України, чинної лісовпорядної інструкції та рішень І лісовпорядної наради.
Площа лісництва розділена на 4 планшети. Квартальна мережа залишилась без змін.
Інвентаризація лісового фонду здійснювалась методом окомірно-вимірювальної таксації, із застосуванням спектрозональних вртофотопланшетів масштабу 1:10000, задовільної якості, зальоту 2008-2009 років.
Для корегування окомірно-визначених запасів на 1 га та визначення відносних повнот використовувались таблиці “Сум площ поперечних перерізів та запасів деревостанів при повноті 1.0й, розроблених кафедрою лісової таксації УДАУ, затверджених Мінлісгоспом України 15 листопада 1991 року.
У лісництві лісовпорядкуванням закладено 2 тренувальних пробних площ.

Природно-кліматичні умови

Лісові масиви лісництва відносяться до району дубово-букових лісів Полоннинно-Чорногірської області.
Тривалість вегетаційного періоду 195 днів. Середньорічна температура повітря +7,8°С, мінімальна -33°С. Пізні весняні заморозі можливі до 25 квітня, а ранні - з 7 жовтня. Середньорічна кількість опадів 1072 мм.
Середня глибина промерзання грунту 59 см. Постійний сніговий покрив встановлюється з 25 листопада. Сніг тане у лісі до 5 квітні Вітри переважають південного і південно-східного напрямків.
Переважаючі типи грунтів: бурі гірсько-лісові грунти.

Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду та тимчасове довгострокове користування!!!

Об’єктів природно-заповідного фонду на території лісництва немає і таблиця 2.1.1 не приводиться.
Земель, переданих в тимчасове довгострокове користування, на території лісництва немає.

Основні показники по лісовому фонду

В лісництві переважають насадження бука з наступними середніми таксаційними показниками, вік 69 років, бонітет 1 А,2, повнота 0,74.

Основні положення організації лісового господарства

Виходячи з існуючого поділу лісів на категорії захисності, їх функціонального значення, встановленого в них режиму ведена лісового господарства і лісокористування на наступний ревізійний період, утворені наступні господарські частини:
- експлуатаційні ліси в горах.
При утворенні господарств та господарських секцій лісовпорядкування виходило з породного складу насаджень, їхньої продуктивності, походження та інших особливостей, що обумовлюють необхідність застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а такої цілей ведення лісового господарства, визначених основними положеннями організації і розвитку лісового господарства області.
Підставою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на декілька госпсекцій стали суттєві відмінності в продуктивності, віці стиглості, рельєфі.
Віднесення не вкритих лісовою рослинністю земель до тієї чи іншої господарської секції проводиться по породі, що проектується до лісовідновлення.
Віки стиглості деревостанів відповідають оптимальним вікам рубок в лісах України.

Рубки головного користування

Виключення з розрахунку головного користування проведено на підставі “Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо Захисних лісових ділянок» (постанова КМ № 733 від 16.05.2007 р.).
У відповідності з зазначеним документом виключено з розрахунку рубок головного користування 30,4 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок та 44,9 % площі стиглих і перестійних насаджень. У зв'язку з цим експлуатаційний фонд лісництва Складає 279,0 га з запасом 100,37 тис.м3, а загальний обсяг головного користування на поточний ревізійний період становить 51,85 тис.м3 ліквіду.
Розрахунок обсягів головного користування на поточний ревізійний період виконаний в цілому по лісгоспу в розрізі госпчастин і госпсекцій. Розподіл його по лісництвах проведено пропорційно наявності в них експлуатаційного фонду з урахуванням вікової структури та стану насаджень.
На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок та очищення лісосік у повній відповідності з “Правилами рубок Головного користування в гірських лісах Карпат”, Київ - 2008. Основними способами рубок в лісництві є: - суцільні і поступові.
 

Розміщення рубок головного користування

Розміщення лісосічного фонду проведено з урахуванням напрямку рубки, напрямком довгої сторони і ширини лісосік, способів та термінів примикання лісосік. На перший рік ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відводу, проведеного лісництвом, а на наступні роки - у розмірі розрахункової лісосіки, прийнятої 2-ою лісовпорядною нарадою з відхиленнями в межах 5 % по запасу.

Меліорація

Меліоративний фонд на території лісництва відсутній.

Охорона лісу

Розподіл площі лісництва за класами пожежної небезпеки наступний:
І клас 35,7 га, чи - 1,2%
ІІ клас 2,0 га, чи - 0,1%
ІІІ клас 385,9 га, чи - 12,5%
ІV клас 2615,8 га, чи - 84,5 %
V клас 57,8 га, чи - 1,9%
Середній клас пожежної небезпеки 3,85

Лісозахист

Санітарний стан лісів лісництва в даний час слід вважати задовільним.
В залежності від появи і розвитку шкідників та хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги лісозахисних заходів повив уточнюватись та корегуватись.

Побічні користування

Обсяги побічних користувань на ревізійний період приведені в проектних відомостях.
Випас худоби проектується в лісництві на площі 2132,9 га. Перелік кварталів, в яких допускається випас худоби, вказані у “Відомості площ, що проектуються для випасу худоби”.
З метою подальшого підвищення продуктивності угідь проектується проведення заходів:
- поверхневе поліпшення сіножатей на площі — 14,9 га.
З інших видів побічних користувань проектуються такі види та щорічні їхні обсяги:
- заготівля ягід - 1,5 т;
- заготівля грибів - 1,8 т;
- заготівля лікарської сировини - 800 кг;
- заготівля новорічних ялинок - 500 шт.

Підсочка лісу і заготівля другорядних лісових матеріалів

Фонд підсочки соснових насаджень на території лісництва відсутній.

Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях

На території лісництва рекреаційно-оздоровчі ліси відсутні.